Vi søker fosterhjem til ei jente på 11 år

Jenta er blid og lett å like. Hun liker seg i skog og mark og er nysgjerrig på nye ting. Vi søker en familie som består av 2 voksne uten hjemmeboende barn. Jenta trenger omsorgspersoner som er trygge og romlige, og som ser muligheter fremfor begrensninger. Det er viktig å forstå jentas reaksjoner og smerteuttrykk…

Les mer

Vi søker fosterhjem i Vestfold og Telemark

Kunne du tenke deg å åpne hjemmet ditt for et barn? Faste, trygge rammer er noe alle barn trenger i livet sitt. Noe så enkelt som hverdagsmiddager, hjelp med lekser og trygge leggerutiner betyr mye for et barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine.

Les mer

Vi søker familiehjem (fosterhjem) i Vestfold, Telemark og Buskerud

Det er ønskelig at dere: Kan trygge, ivareta og romme barn med ulike behov. Er tålmodige og ser ulike utviklingsmuligheter. Har engasjement og evne til å bygge relasjoner. Ønsker å ta del i endringsarbeid og jobbe i team rundt det enkelte barn. Ønsker ny kunnskap, refleksjon og faglig påfyll. Vi tilstreber kvalitet i alle ledd:…

Les mer

Vi søker Teamleder – frist 12.03.14

Hovedoppgaver Koordinering og faglig kvalitetssikring av barn og unge i familiehjem Veiledning og oppfølging av familiehjem Rekruttering og opplæring av familiehjem Medarbeider i faglig team; inntak, plassering og faglig utvikling Vi tilbyr En tverrfaglig og spennende jobb Fokus på medvirkning og et godt arbeids- og fagmiljø Interne og eksterne kurs Kvalifikasjonskrav Sosialfaglig utdanning Videreutdanning i…

Les mer

Annonse – vi søker familiehjem (fosterhjem)

Å VÆRE FAMILIEHJEM (FOSTERHJEM) KAN VÆRE KREVENDE, MEN ER OGSÅ VELDIG SPENNENDE OG UTVIKLENDE ARBEID. MAN INNGÅR I ET FAGLIG TEAM OG FÅR STADIG PÅFYLL AV NY KUNNSKAP. UANSETT: BARN OG UNGE ER ALLTID I BEVEGELSE OG DERIGJENNOM LIGGER OGSÅ MULIGHETENE FOR ENDRING DERSOM VI LEGGER FORHOLDENE TIL RETTE FOR DET.  Å VÆRE FAMILIEHJEM BETYR…

Les mer

Vi søker familiehjem og besøkshjem for oppdrag i 2013

Vi søker familiehjem og besøkshjem Havnøy samarbeider med offentlig barneverntjeneste om plassering av barn og unge i familiehjem (fosterhjem). Det er stadig behov for nye familier til barn og unge med ulike behov. Innimellom trenger vi også familier som kan tenke seg å fungere som besøkshjem. Å være familiehjem kan være krevende, men er også…

Les mer