Barnevern

Tjenester – barn og unge


Havnøy har 40 års erfaring i å gi tilbud til barn og unge. Våre teamledere har bred sosialfaglig kunnskap og lang erfaring. De har særskilt formalkompetanse i veiledning/coaching, familieterapi, miljøterapi, minoritetskunnskap og sosialpedagogikk.

Vi tilbyr;

Fosterhjem/familiehjem

Havnøy har familiehjem for aldersgruppa 0-18 år. Teamledere samordner tilbudet og gir tett oppfølging i kontakt med skole, biologisk familie, barnevern, spesialister mv.

Spisskompetanse i fosterhjemsarbeid

Havnøy kan tilby rådgivningstjeneste i fosterhjemsarbeid. Vi har lang erfaring i å rekruttere, opprette, tilrettelegge og ha oppfølging av fosterhjemsplasseringer for barn og unge i ulike aldre.

Opplæringskurs for nye familier

Havnøy har utviklet et eget opplæringskurs som kan tas digitalt eller ved oppmøte i helger eller i en serie med kurskvelder.

Veiledning til kommunale fosterhjem og familiehjem

Teamlederne i Havnøy kan påta seg korte og lange veiledningsoppdrag av kommunale fosterhjem, bl.a. i familier med minoritetsbakgrunn.

Beredskapshjem

Havnøys familier kan fungere som beredskapshjem i kriser eller til korttidsopphold. Disse kan også benyttes i inntaksprosessen og/eller ved kriser i andre familiehjem.

Besøkshjem

Havnøy har familier med ulik erfaring som kan påta seg avlastningsoppgaver.

Veiledning til biologisk familie

Vi har gjennom mange år hatt nært samarbeid med biologisk familie. Vi har også hatt råd- og veiledningsoppdrag rundt barneoppdragelse og samspill med barn og unge.

Miljøarbeidertjenester

Havnøy har miljøarbeidere som kan engasjeres av kommunene og/eller psykiatrien til oppdrag i fosterhjem, biologisk familie eller oppfølging på hybel.

Bistand til elever med tilpassede opplegg

I et samarbeid mellom våre pedagoger og miljøarbeidere kan vi lage individuelle opplegg i samarbeid med skolene.

Aktivisering av ungdom i skjærgården

Havnøy utfører Skjærgårdstjenesten for kommunene Færder, Tønsberg og Sandefjord. På avdelingen gis gode muligheter for å delta i ulike aktiviteter knyttet til natur- og miljøfag. De får være med på båt, vedlikehold av båt, brygger og boder, oppsyn, innsamling av marint avfall og skjøtsel på øyene. Det utføres også noe snekkerarbeid i produksjonen av boder, brygger og toalettanlegg.