Tjenester – barn og unge


Havnøy har 40 års erfaring i å gi tilbud til barn og unge. Våre teamledere har bred sosialfaglig kunnskap og lang erfaring. De har særskilt formalkompetanse i veiledning/coaching, familieterapi, miljøterapi, minoritetskunnskap og sosialpedagogikk.

Vi tilbyr;

Fosterhjem/familiehjem

Havnøy har familiehjem for aldersgruppa 0-18 år. Teamledere samordner tilbudet og gir tett oppfølging i kontakt med skole, biologisk familie, barnevern, spesialister mv.

Spisskompetanse i fosterhjemsarbeid

Havnøy kan tilby rådgivningstjeneste i fosterhjemsarbeid. Vi har lang erfaring i å rekruttere, opprette, tilrettelegge og ha oppfølging av fosterhjemsplasseringer for barn og unge i ulike aldre.

Opplæringskurs for nye familier

Havnøy har utviklet et eget opplæringskurs som kan tas digitalt eller ved oppmøte i helger eller i en serie med kurskvelder.

Beredskapshjem

Havnøys familier kan fungere som beredskapshjem i kriser eller til korttidsopphold. Disse kan også benyttes i inntaksprosessen og/eller ved kriser i andre familiehjem.

Besøkshjem

Havnøy har familier med ulik erfaring som kan påta seg avlastningsoppgaver.

Veiledning til kommunale fosterhjem og familiehjem

Teamlederne i Havnøy kan påta seg korte og lange veiledningsoppdrag av kommunale fosterhjem, bl.a. i familier med minoritetsbakgrunn.

Veiledning til biologisk familie

Vi har gjennom mange år hatt nært samarbeid med biologisk familie. Vi har også hatt råd- og veiledningsoppdrag rundt barneoppdragelse og samspill med barn og unge.

Miljøarbeidertjenester

Havnøy har miljøarbeidere som kan engasjeres av kommunene og/eller psykiatrien til oppdrag i fosterhjem, biologisk familie eller oppfølging på hybel.

Bistand til elever med tilpassede opplegg

I et samarbeid mellom våre pedagoger og miljøarbeidere kan vi lage individuelle opplegg i samarbeid med skolene.

Aktivisering av ungdom i skjærgården

Havnøy utfører Skjærgårdstjenesten for kommunene Færder, Tønsberg og Sandefjord. På avdelingen gis gode muligheter for å delta i ulike aktiviteter knyttet til natur- og miljøfag. De får være med på båt, vedlikehold av båt, brygger og boder, oppsyn, innsamling av marint avfall og skjøtsel på øyene. Det utføres også noe snekkerarbeid i produksjonen av boder, brygger og toalettanlegg.