Annonse – vi søker familiehjem (fosterhjem)

ANNONSE JENTE

Å VÆRE FAMILIEHJEM (FOSTERHJEM) KAN VÆRE KREVENDE, MEN ER OGSÅ VELDIG SPENNENDE OG UTVIKLENDE ARBEID. MAN INNGÅR I ET FAGLIG TEAM OG FÅR STADIG PÅFYLL AV NY KUNNSKAP. UANSETT: BARN OG UNGE ER ALLTID I BEVEGELSE OG DERIGJENNOM LIGGER OGSÅ MULIGHETENE FOR ENDRING DERSOM VI LEGGER FORHOLDENE TIL RETTE FOR DET.

 Å VÆRE FAMILIEHJEM BETYR

  • Å ta imot et barn eller en ungdom som har behov for et ekstra hjem i en periode
  • Å få ukentlig veiledning og oppfølging av teamleder
  • Å få delta i opplæringskurs og fagseminarer
  • Å få tilgjengelig bistand hele døgnet
  • Å være med på tett samarbeid med skoletilbud
  • Å kunne samarbeide med barnet/ungdommens familie

Lønnes i ltr. 36 (pt. kr 343.700,- pr år).
Utgiftsdekning er kr 9.000,- pr mnd.

Ta kontakt med oss på tlf. 33 35 14 00 for mer informasjon eller send en henv.
på e-post: post@havnoy.no

Annonse 19. okt. 2013 familiehjem