Fagkveld 04.04.22

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem april 2022

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

Tid: mandag 04.04.22 kl. 17.30 – 19.30
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 17.45 Kort info
• Kl. 17.45- 18.15 PAUSE med bespisning
• Kl. 18.15 – 19.30 Tema: * Forebygging vold * Gaming * Skam