Ulike forsterkninger


Besøkshjem

I enkelte tilfeller har barnet ingen fra sitt opprinnelige nettverk som de kan reise på besøk til. Ved behov kan vi da engasjere besøkshjem. Dette for å kunne tilby avveksling for barnet og som avlastning for dere. Familiehjemmets eget nettverk kan også være naturlige støttespillere. Det er ikke uvanlig å trekke veksler på slekt eller venner innimellom, men det må uansett avklares med teamleder. Ved bruk av et besøkshjem utarbeides en plan for oppdraget og teamleder er ansvarlig for å innlemme dem i den faglige tenkningen rundt det enkelte barn. Teamleder skal ha kontakt med besøkshjem før og etter bruk.

Miljøarbeidere

Noen ganger er det behov for ekstra forsterkning rundt det enkelte barn. Det kan dreie seg og om ulike former for jevnlig ferdighetstrening med miljøarbeider. Noen trenger sosial eller fysisk trening, andre har behov for å øve seg på ulike aktiviteter. Det kan også dreie seg om kriseopplegg og innhenting ved rømming. Det hender også at vi benytter miljøarbeidere i forbindelse med ferieopplegg. Teamleder utarbeider en plan for oppdraget og er ansvarlig for informasjon og oppfølging.

Psykolog, spesialisttjeneste mv.

Enkelte har allerede tilbud hos Bupa ved inntak. Andre får tilbud under oppholdet. Dersom vi ser behov for det, vil vi ta kontakt med ulike spesialister – enten direkte mot barnet og/eller for veiledning av teamet.