Fagkveld 05.12.22

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem 05.12.22

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

Tid: mandag 05.12.22 kl. 17.30 – 19.30
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 18.00 Info. Tema: *Vi fortsetter fra forrige fagkveld med metodikk og verktøy i vårt faglige arbeid
• Kl. 18.00- 18.30 PAUSE med bespisning
• Kl. 18.30 – 19.30 Tema: forts.