Vi søker familiehjem og besøkshjem for oppdrag i 2013

Vi søker familiehjem og besøkshjem

Havnøy samarbeider med offentlig barneverntjeneste om plassering av barn og unge i familiehjem (fosterhjem). Det er stadig behov for nye familier til barn og unge med ulike behov. Innimellom trenger vi også familier som kan tenke seg å fungere som besøkshjem.

Å være familiehjem kan være krevende, men er også veldig spennende og utviklende arbeid. Man inngår i et faglig team og får stadig påfyll av ny kunnskap. Uansett: barn og unge er alltid i bevegelse og derigjennom ligger også mulighetene for endring dersom vi legger forholdene til rette for det.

Å være familiehjem betyr:

  • Å ta imot et barn eller en ungdom som har behov for et ekstra hjem i en periode
  • Å få ukentlig veiledning og oppfølging av teamleder
  • Å få delta i opplæringskurs og fagseminarer
  • Å få tilgjengelig bistand hele døgnet
  • Å være med på tett samarbeid med skoletilbud
  • Å kunne samarbeide med barnet/ungdommens familie

Lønnes i ltr. 33 (pt. kr 327 400,- per år). Utgiftsdekning er kr 9. 000,- per mnd.

Å være besøkshjem betyr:

  • Å ta imot et barn eller en ungdom på besøk en helg i blant
  • Å kunne tilby barnet/ungdommen noen opplevelser og aktiviteter
  • Å få oppfølging av teamleder knyttet til besøkene

Lønnes for 7,5 timer i 3 dager for en helg, samt utgiftsdekning.

Ta kontakt med oss på tlf. 33 35 14 00 for mer informasjon eller send en henvendelse på
e-post: post@havnoy.no