Fosterhjem

Fosterhjem


Havnøy gir tilbud om fosterhjem/familiehjem til aldersgruppen 0 – 18 år, både kortvarige og langvarige plasseringer, for barn og unge med særskilte behov.

REKRUTTERING

Før dere blir familiehjem går dere gjennom en grundig vurderings- og klargjøringsprosess i form av samtaler, intervjuing og opplæringskurs. Ofte ønsker barnevernet at det er to voksne i familien, men enslige kan være aktuelt for noen.

OPPFØLGING AV FOSTERHJEM

Når du er familiehjem hos oss, får du tett oppfølging og veiledning fra en teamleder som er faglig ansvarlig. Sammen med teamleder og skole utgjør dere et team som skal ivareta foreldre- og opplæringsfunksjoner. Alle barn og unge går i ordinær skole som vi samarbeider tett med. De fleste har noe kontakt med sine foreldre. Enkelte har besøkshjem eller miljøarbeider. Teamleder er døgnkontinuerlig tilgjengelig for deg ved kriser under oppholdet.
Vi arrangerer månedlige fagkvelder med faglige innledninger og diskusjoner. I tillegg har vi halvårlige dagsseminarer med eksterne forelesere.

KONTAKT OSS GJERNE VIA KONTAKTSKJEMA:

    Ditt navn*

    E-post*

    Telefon*

    Melding/kort presentasjon