Fosterhjem


Havnøy gir tilbud om familiehjem (spesialiserte fosterhjem) til aldersgruppen 0 – 18 år, både kortvarige og langvarige plasseringer, for barn og unge med særskilte behov.

REKRUTTERING

Før dere blir familiehjem går dere gjennom en grundig vurderings- og klargjøringsprosess i form av samtaler, intervjuing og opplæringskurs. Ofte ønsker barnevernet at det er to voksne i familien, men enslige kan være aktuelt for noen.

OPPFØLGING AV FAMILIEHJEM

Når du er familiehjem hos oss, får du tett oppfølging og veiledning fra en teamleder som er faglig ansvarlig. Sammen med teamleder og skole utgjør dere et team som skal ivareta foreldre- og opplæringsfunksjoner. Alle barn og unge går i ordinær skole som vi samarbeider tett med. De fleste har noe kontakt med sine foreldre. Enkelte har besøkshjem eller miljøarbeider. Teamleder er døgnkontinuerlig tilgjengelig for deg ved kriser under oppholdet. Vi arrangerer månedlige fagkvelder med faglige innledninger og diskusjoner.

Teamleder Geir forteller om oppfølgingen av familiehjem og barn i Havnøy.

Å være familiehjem er et alternativ til annet arbeid og du får både lønn og utgiftsdekning.

Kunne du tenke deg å åpne hjemmet ditt for et barn? Send oss gjerne litt informasjon om deg og din familie på epost post@havnoy.no eller vårt kontaktskjema, så hører du fra oss.

KONTAKT OSS GJERNE VIA KONTAKTSKJEMA:

    Ditt navn*

    E-post*

    Telefon*

    Melding/kort presentasjon