Fagkveld 13.06.22

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem 13.06.22

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

Tid: mandag 13.06.22 kl. 17.30 – 19.30
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

    Program:
    • Kl. 17.30 – 18.00 Info. Tema: *Utdrag fra fosterhjemsundersøkelsen
    • Kl. 18.00- 18.30 PAUSE med bespisning
    • Kl. 18.30 – 19.30 Tema: *Fagpunkt