Vi søker fosterhjem til ei jente på 11 år

Jenta er blid og lett å like. Hun liker seg i skog og mark og er nysgjerrig på nye ting.

Vi søker en familie som består av 2 voksne uten hjemmeboende barn. Jenta trenger omsorgspersoner som er trygge og romlige, og som ser muligheter fremfor begrensninger. Det er viktig å forstå jentas reaksjoner og smerteuttrykk og beholde roen i krevende situasjoner.

Ta kontakt med teamleder Hege Backen på 997 71 108/33 35 14 00 for mer informasjon. Eller kontakt oss per epost: hege.backen@havnoy.no eller via kontaktskjemaet under Familiehjem.

Å være fosterhjem/familiehjem er et alternativ til annet arbeid og det gis lønn og utgiftsdekning.

Dere får hjelp og støtte av en egen teamleder som ved behov kan kontaktes hele døgnet. Vi arrangerer månedlige samlinger for familiehjemmene våre med faglig og sosialt innhold.

For mer informasjon om det å være fosterhjem, sjekk bl.a. ut på vår hjemmeside: Fosterhjemsoppgaven og
Å være oppdragstaker.