Info til barn og ungeAdresse Havnøy

Det er barneverntjenesten som bestemmer om et barn eller en ungdom skal være i familiehjem/fosterhjem hos oss. Mens du bor i familiehjem er det en fagperson som har hovedansvaret for deg som vi kaller teamleder. Han eller hun samarbeider tett med familiehjemmet, med skolen og din familie. Etter kort tid lages en plan for det du skal trene på mens du er hos oss og som vi skal hjelpe deg med å oppnå.

Kontakt med egen familie

Havnøy er viktig for deg i en liten periode.  Egen familie er viktig hele livet og de fleste har kontakt med sin egen familie og drar hjem på besøk. Vi har kontakt med familien din mens du bor her.

I familiehjemmet

Når du bor i familiehjem deltar du i oppgaver og aktiviteter hjemme hos dem. I den første perioden tilbringer du mye tid med familien. Etter hvert legger vi planer sammen med deg for at du kan gjøre ting på egenhånd. Familiehjemmet hjelper deg med å komme i gang med aktiviteter i fritida. Kanskje har du allerede noe du interesserer deg for og kan begynne med? Teamleder har ofte samtaler med deg og kommer og besøker dere i familiehjemmet.

Møter med barneverntjenesten

Barneverntjenesten har faste møter med Havnøy og deg under oppholdet. På noen av møtene vil også dine foreldre bli invitert til å delta. På møtene vil barneverntjenesten ha informasjon om hvordan det går med deg og planene for oppholdet.