Velkommen til Havnøy

Fosterhjem/familiehjem i Vestfold og Telemark

Vi gir tilbud om fosterhjem/familiehjem til barn og unge fra 0-18 år. Familiehjem er et forsterket fosterhjem for barn og unge som har særskilte behov og utfordringer. Familiehjemmene våre representerer et mangfold, de fleste er par og noen er enslige. Vi er en ideell stiftelse og har oppdrag for kommunene, bydelene i Oslo og Bufetat.

Hovedkontoret vårt ligger på Nøtterøy, Vestfold.

Til interesserte fosterhjem

Til barnevernstjenesten


AFT – Arbeidsforberedende trening

I samarbeid med NAV vil vi bistå deg med å finne din vei ut i eller tilbake til arbeidslivet. Tilbudet består av samtaler, karriereveiledning, arbeidspraksis, arbeidsutprøving og opplæring. Gjennom motivasjon og støtte, vil du kunne styrke dine muligheter for å komme ut i ordinært arbeid.

Jeg vil vite mer