Havnøy

Tilbud for barn og unge

Havnøy er en ideell stiftelse som har 40 års erfaring i å samarbeide med det offentlige om å gi tilbud til barn og unge i alle aldre. Det betyr at vi har bred sosialfaglig kunnskap og erfaring, med særskilt formalkompetanse i veiledning/coaching, familieterapi, miljøterapi, minoritetskunnskap og sosialpedagogikk.

Ut fra barnas/de unges særskilte behov kan vi sette sammen et individuelt og tilpasset tilbud. Vi legger vekt på god kommunikasjon og fleksibilitet i vårt samarbeid med kommunene, skolene, foresatte og andre samarbeidspartnere.

Tilbudene kan dreie seg om fosterhjem/familiehjem, besøkshjem, beredskapshjem, hjemmebaserte tjenester, opplæringskurs, råd og veiledning, miljøarbeider, aktivisering i skjærgården, skolehjelp mm.

Hovedkontoret vårt ligger i Tønsberg.

Til fosterhjem

Til barnevernstjenesten, skoler m.fl.