Velkommen til Havnøy

Fosterhjem/familiehjem i Vestfold og Telemark

Vi gir tilbud om fosterhjem/familiehjem til barn og unge fra 0-18 år. Familiehjem er et forsterket fosterhjem for barn og unge som har særskilte behov og utfordringer. Familiehjemmene våre representerer et mangfold, de fleste er par og noen er enslige. Vi er en ideell stiftelse og har rammeavtale med statlig barnevern (Bufetat) og Oslo kommune.

Hovedkontoret vårt ligger på Nøtterøy, Vestfold. I tillegg har vi kontor i Porsgrunn, Telemark.

Jeg vil vite mer


AFT – Arbeidsforberedende trening

I samarbeid med NAV vil vi bistå deg med å finne din vei ut i eller tilbake til arbeidslivet. Tilbudet består av samtaler, karriereveiledning, arbeidspraksis, arbeidsutprøving og opplæring. Gjennom motivasjon og støtte, vil du kunne styrke dine muligheter for å komme ut i ordinært arbeid.

Jeg vil vite mer