Fagkveld 07.09.22

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem 07.09.22

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

Tid: mandag07.09.22 kl. 17.30 – 19.30
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 18.00 Info. Tema: *Bufetat og kommunene etter ny Barnevernreform
• Kl. 18.00- 18.30 PAUSE med bespisning
• Kl. 18.30 – 19.30 Tema: *Status og ønsker i familiehjemmene *Litt om økonomi

.