Vi søker fosterhjem i Vestfold og Telemark

Havnøy søker fosterhjem til barn i alle aldre.

Faste, trygge rammer er noe alle barn trenger i livet sitt. Noe så enkelt som hverdagsmiddager, hjelp med lekser og trygge leggerutiner betyr mye for et barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine.

Det å være fosterhjem eller familiehjem betyr å tilby sitt hjem til barn i alle aldre som har behov for trygghet, omsorg, støtte og stimulering i en kort eller lang periode. Familiehjem er betegnelsen på et fosterhjem som er forsterket og benyttes til barn og unge med behov og utfordringer som trenger tett faglig oppfølging og veiledning. Havnøy tilbyr familiehjem til barnevernet. Oppdraget til familiehjemmene er å ivareta barnet i hverdagen i samarbeid med barneverntjeneste, Havnøy, skole og ulike hjelpeinstanser som PPT, BUPA m.fl.

Hvem ønsker vi kontakt med

Vi ønsker å komme i kontakt med stødige, varme voksne som er læringsvillig og fleksible.
Du/dere må trives med å jobbe i team med felles faglige refleksjoner. Arbeidsgodtgjøring/lønn gis etter relevant utdanning, erfaring og ansiennitet. I tillegg utbetales fast utgiftsdekning.

Havnøy ønsker kvalitet i alle ledd :
  • Aktivt faglig fellesskap : opplæringskurs, fagkvelder og annen kursing. 
  • Tilhørighet i team. Regelmessig veiledning og oppfølging av teamleder.
  • Teamleder  har tett oppfølging og samarbeid med skoletilbud.
  • Døgntilgjengelig bistand fra teamleder ved behov.
  • Evt. avlastning/besøkshjem ved behov.
Hvor holder vi til

Vårt hovedkontor ligger på Kjøpmannskjær, Nøtterøy. I tillegg har vi et kontor i Porsgrunn. Send oss gjerne litt informasjon om deg og din familie på epost post@havnoy.no eller via kontaktskjemaet under www.havnoy.no/familiehjem, så hører du fra oss. Eller ta kontakt på telefon for en hyggelig prat: 33 35 14 00