Henvendelser


Alle barn og unge som skal ha et tilbud i Havnøy blir søkt inn skriftlig av innsøkende instans.

Prosedyre – søknader

  • Skriftlig søknad vurderes i inntaksteam.
  • Saksansvarlig teamleder utnevnes.
  • Innsøkende instans kontaktes – per tlf.
  • Skriftlig svar/tilbakemelding sendes.
  • Plan for tilbud utarbeides i samarbeid med innsøkende instans.