Vi søker familiehjem (fosterhjem) i Vestfold, Telemark og Buskerud

Fosterhjem

Det er ønskelig at dere:

  • Kan trygge, ivareta og romme barn med ulike behov.
  • Er tålmodige og ser ulike utviklingsmuligheter.
  • Har engasjement og evne til å bygge relasjoner.
  • Ønsker å ta del i endringsarbeid og jobbe i team rundt det enkelte barn.
  • Ønsker ny kunnskap, refleksjon og faglig påfyll.

Vi tilstreber kvalitet i alle ledd:

  • Aktivt faglig fellesskap: opplæringskurs, fagkvelder og annen kursing.
  • Tilhørighet i team. Regelmessig veiledning og oppfølging av teamleder.
  • Teamleder har tett oppfølging og samarbeid med skoletilbud.
  • Døgntilgjengelig bistand ved behov.
  • Evt. avlastning/besøkshjem ved behov.

Lønn

Familiehjem er fosterhjem som er forsterket og benyttes til barn og unge med ulike behov som trenger tett oppfølging. Oppgaven er derfor å regne som full stilling. Familiehjemmene lønnes fra ltr. 40 (p.t. 370 000,- per år). Dersom familiehjemmet har særskilt faglig kompetanse, fastsettes lønnen i det enkelte tilfelle i samarbeid med barnevernet. Utgiftsdekning (pt. kr. 8000,- per mnd.).

Gå videre inn på våre sider via menyen eller denne linken: Familiehjem/fosterhjem og få mer informasjon om det å bli familiehjem hos oss i forhold til:  ansettelsesforhold, oppgaven, møtevirksomhet og forsterkninger.

Du kan enten fylle ut kontaktskjemaet her: Familiehjem/fosterhjem eller sende en henvendelse på e-post: post@havnoy.no, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat. Ring oss også gjerne på tlf. 33 35 14 00 for mer informasjon.

VÅRT MÅL ER Å VÆRE BEST I OPPFØLGING OG VEILEDNING!