Info til foreldre eller andre foresatteFør plassering

Når et barn eller en ungdom søkes inn til vårt tiltak, legger vi vekt på å gi god informasjon til foreldre/foresatte, eventuelt ved å invitere til et besøk. Da kan du få møte familiehjemmet der barnet ditt skal bo. Dessuten kan du møte og få informasjon av teamleder som er faglig ansvarlig for barnet ditt under oppholdet.

Under oppholdet

Teamleder har ansvar for kontakten med deg under oppholdet. I tillegg til å samarbeide om målsettinger for oppholdet, kan teamleder gi deg praktisk eller faglig hjelp dersom det ønskes.

Teamleder har tett samarbeid med skolen som barnet ditt er elev på. Du vil få informasjon underveis.

De fleste barn/ungdommer reiser med jevne mellomrom hjem til sine foreldre/foresatte. Hjemreisene avtales med deg og vi har nær kontakt i forkant og etterkant. Vanligvis vil det være med teamleder, men kan også være med familiehjemmet. Det samme samarbeid og kontakt gjelder for ferier.

Havnøy har i flere år invitert foresatte til uformelle treff for informasjon og utveksling om tilbudet.  Det formelle samarbeidet rundt barnet ditt skjer i ansvarsgruppemøter med barneverntjenesten, bydel, fagteam og skole.