Fagkveld 05.12.22

Fagkveld for alle i Havnøy med tema:
Vi fortsetter fra forrige fagkveld med metodikk og verktøy i vårt faglige arbeid.

Les mer

Fagkveld 07.09.22

Fagkveld for alle i Havnøy med tema:
* Bufetat og kommunene etter ny Barnevernreform
* Status og ønsker i familiehjemmene
* Økonomi

Les mer