Fagkveld 07.03.22

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem mars 2022

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

FAGKVELD

Tid: mandag 07.03.22 kl. 17.30 – 20.00
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 17.45 Info: ny barnevernsreform
• Kl. 17.45- 18.15 PAUSE med bespisning
• Kl. 18.15 – 19.30 Tema: * Smerteuttrykk * Debriefing/utluftning