Fagkveld 03.02.20

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem 03.02.20

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

FAGKVELD

Tid: mandag 03.02.20 kl. 17.30 – 20.00
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 17.45 Kort info: bl.a. Barnekonvensjonen
• Kl. 17.45- 18.30 Teamleders time/Evt. gruppearbeid
• Kl. 18.30 – 19.00 P A U S E
• Kl. 19.00 – 20.00 Tema: Div. utfordringer og rettesnorer i hverdagen.
(Våre egne triggere og 3. personsperspektivet)