Fagkveld 02.12.19

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem 02.12.19

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

Tid: mandag 02.12.19. kl. 17.30 – 20.00
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:

  • Kl. 17.30 – 18.00    Gløgg og infopunkter
  • Kl. 18.30 – 19.00    PAUSE
  • Kl. 19.00 – 20.00   Tema: Diverse gruppediskusjoner