Fagkveld 04.09.17

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem sept 2017

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

FAGKVELD

Tid: mandag 08.05.17 kl. 17.30 – 20.00
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 17.45 Kort info
• Kl. 17.45- 18.30 Teamleders time
• Kl. 18.30 – 19.00 P A U S E
• Kl. 19.00 – 20.00 Tema: Selvskading et smerteutrykkDiskusjon

Velkommen!

Hilsen Bjørg