Fagkveld 05.12.22

Fagkveld for alle i Havnøy med tema:
Vi fortsetter fra forrige fagkveld med metodikk og verktøy i vårt faglige arbeid.

Les mer

Fagkveld 07.09.22

Fagkveld for alle i Havnøy med tema:
* Bufetat og kommunene etter ny Barnevernreform
* Status og ønsker i familiehjemmene
* Økonomi

Les mer

Fagkveld 04.10.21

Fagkveld for alle i Havnøy med tema:
* Info om status offentlig barnevern fra 2022
– Havnøy i framtida
* Faglige drøftinger

Les mer

Fagkveld 06.09.21

Fagkveld for alle i Havnøy med temaer:
* Korona, vi deler våre erfaringer
* Sansemotorisk stimulering for å fremme læring

Les mer