Fagkveld 06.09.21

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem september 2021

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

FAGKVELD

Tid: mandag 06.09.21 kl. 17.30 – 20.00
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 18.00 Info
• Kl. 18.00 – 18.30 Tema: Korona, vi deler våre erfaringer.
• Kl. 18.30 – 19.00  PAUSE
• Kl. 19.00 – 20.00 Tema: Sansemotorisk stimulering for å fremme læring. Filmsnutt med psykolog Kaja Næss Johansen