Fagkveld 04.10.21

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem juni 2019

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

FAGKVELD

Tid: mandag 04.10.21 kl. 17.30 – 20.00
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 17.45 Info om status offentlig barnevern fra 2022 – Havnøy i framtida
• Kl. 17.45- 18.15 PAUSE med bespisning
• Kl. 18.15 – 19.30 Tema: Faglige drøftinger