Fagkveld 01.11.21

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem 01.11.21

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

FAGKVELD

Tid: mandag 01.11.21 kl. 17.30 – 20.00
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 17.45 Info
• Kl. 17.45- 18.15 PAUSE med bespisning
• Kl. 18.15 – 19.30 Tema med diakusjon