Personalmøte 13.01.14

januar 8, 2014

Til samtlige ansatte, besøkshjem, miljøarbeidere og støttekontakter Tid:  mandag 13.01.14 kl. 18.00 – 20.30 Sted:  Riggerloftet, Tønsberg kystkultursenter Generelt Personal Økonomi Status Enhet APS Belegg De enkelte avdelingene Status Enhet barnevern Belegg Litt diverse om økonomi Beredskapsplan Informasjon om ekskursjon til Tanga bilder og orientering v/ deltakerne Informasjon om Alfa behandlingssenter v/Arne Rasmussen      

Les mer

Vi har jevnlig veiledning av psykolog Arne Blindheim, Senter for krisepsykologi i Bergen

november 5, 2013

Daglig leder og teamlederne i Enhet barnevern har med jevne mellomrom hatt ekstern veiledning av hele faggruppa i tillegg til enkeltvis veiledning. For tida mottar vi veiledning av psykolog Arne Blindheim. Dette kom igang etter at vi lørdag 1. juni arrangerte en dagssamling for alle ansatte om: Ettervirkninger av traumatiserende hendelser i barndom og oppvekst»…

Les mer

Aktiviteter, seminarer og samlinger i 2013

oktober 28, 2013

Noe av det som skjer i Havnøy av aktiviteter, seminarer og samlinger i 2013.

Les mer

Annonse – vi søker familiehjem (fosterhjem)

oktober 18, 2013

Å VÆRE FAMILIEHJEM (FOSTERHJEM) KAN VÆRE KREVENDE, MEN ER OGSÅ VELDIG SPENNENDE OG UTVIKLENDE ARBEID. MAN INNGÅR I ET FAGLIG TEAM OG FÅR STADIG PÅFYLL AV NY KUNNSKAP. UANSETT: BARN OG UNGE ER ALLTID I BEVEGELSE OG DERIGJENNOM LIGGER OGSÅ MULIGHETENE FOR ENDRING DERSOM VI LEGGER FORHOLDENE TIL RETTE FOR DET.  Å VÆRE FAMILIEHJEM BETYR…

Les mer

Vi søker familiehjem og besøkshjem for oppdrag i 2013

april 2, 2013

Vi søker familiehjem og besøkshjem Havnøy samarbeider med offentlig barneverntjeneste om plassering av barn og unge i familiehjem (fosterhjem). Det er stadig behov for nye familier til barn og unge med ulike behov. Innimellom trenger vi også familier som kan tenke seg å fungere som besøkshjem. Å være familiehjem kan være krevende, men er også…

Les mer

Rammeavtale med Bufdir fra 15.02.12

mars 8, 2012

Rammeavtale med Bufdir fra 15.02.12  Havnøy har inngått rammeavtale med Bufdir om kjøp av fosterhjemstjenester. Rammeavtalen er gjeldende fra 15.02.12 og har en varighet på 6 år med mulighet for forlengelse i 1+1 år. I rammeavtalen inngår salg av flg. tjenester: Rekruttering og opplæring av fosterhjem til Bufetats fosterhjemsbank. Rekruttering og opplæring av fosterhjem/familiehjem til…

Les mer