Rammeavtale med Bufdir fra 15.02.12

Rammeavtale med Bufdir fra 15.02.12 

Havnøy har inngått rammeavtale med Bufdir om kjøp av fosterhjemstjenester. Rammeavtalen er gjeldende fra 15.02.12 og har en varighet på 6 år med mulighet for forlengelse i 1+1 år. I rammeavtalen inngår salg av flg. tjenester:

  • Rekruttering og opplæring av fosterhjem til Bufetats fosterhjemsbank.
  • Rekruttering og opplæring av fosterhjem/familiehjem til konkret plassering.
  • Plassering i fosterhjem/familiehjem i Havnøy som alternativ til institusjonsplassering.
  • Plassering i fosterhjem/familiehjem i Havnøy knyttet til utfasing fra institusjon.

Store deler av 2011 har Havnøy vært preget av anbudsarbeid etter at Bufdir på våren utlyste en konkurranse for ideelle organisasjoner om fosterhjemstjenester. Etter en grundig prosess med prekvalifisering og konkurranse utover høsten, fikk vi mot slutten av året den gledelige melding om at vi ville få avtale.

Rammeavtalen gir ingen garantier om henvendelser og bruk, men den er inngått med utgangspunkt i en grundig vurdering av organisasjonens faglige tilbud, pris på tjenestene og ulike driftsmessige forhold.

Så vi er godt fornøyd!

Bjørg Holst
Daglig leder