Personalmøte 13.01.14

Til samtlige ansatte, besøkshjem, miljøarbeidere og støttekontakter

Tid:  mandag 13.01.14 kl. 18.00 – 20.30

Sted:  Riggerloftet, Tønsberg kystkultursenter

Generelt

  • Personal
  • Økonomi

Status Enhet APS

  • Belegg
  • De enkelte avdelingene

Status Enhet barnevern

  • Belegg
  • Litt diverse om økonomi

Beredskapsplan

Informasjon om ekskursjon til Tanga
bilder og orientering v/ deltakerne

Informasjon om Alfa behandlingssenter
v/Arne Rasmussen