Vi har jevnlig veiledning av psykolog Arne Blindheim, Senter for krisepsykologi i Bergen

havnoy_regnlovetann blå

Daglig leder og teamlederne i Enhet barnevern har med jevne mellomrom hatt ekstern veiledning av hele faggruppa i tillegg til enkeltvis veiledning. For tida mottar vi veiledning av psykolog Arne Blindheim. Dette kom igang etter at vi lørdag 1. juni arrangerte en dagssamling for alle ansatte om: Ettervirkninger av traumatiserende hendelser i barndom og oppvekst» der Arne Blindheim hadde en opplysende og lærerik innledning. Han orienterte der om ny forskning når det gjelder traumers betydning for barn og ungdoms utvikling. Og ikke minst fikk vi tilgang til en tenkning og noen redskaper som vi ønsket å kunne ta i bruk overfor barn og unge hos oss.

I begynnelsen av september dro vi over til Bergen og hadde med oss presentasjoner og problemstillinger vedr. flere av våre barn og unge. I oktober hadde vi en oppfølging med veiledning her hos oss. Et familiehjem ble også trukket inni veiledningen. Neste veiledning blir i januar 2015.