Aktiviteter, seminarer og samlinger i 2013

Water droplet

 

Vår/høst – Opplæringskurs over 7 kvelder for nye familier (fosterhjem)

v/daglig leder og en teamleder

 • Introduksjon til fosterhjemsarbeid.
 • Tilhørighet. Kontakt og samarbeid med biologiske foreldre.
 • Lov om barnverntjenester og praksis.
 • Glede, sorg, tap – reaksjoner på flytting.
 • Årsak til plassering.
 • Skole og læring. Ferdighetstrening.
 • Utarbeiding av presentasjonsalbum.

23. april – Temakveld på hovedkontoret

– «Hvordan bistå barn og unge i å få sammenheng i livet?»
v/daglig leder og teamlederne

 • Informasjon om nasjonale føringer
 • Kortfilm om oppvekst
 • Øvelse i å bruke livslinje

1.juni – Dagsseminar på First Hotel Ambassadeur, Drammen

«Ettervirkninger av traumatiserende hendelser i barndom og oppvekst».
v/ psykolog Arne Blindheim, Senter for krisepsykologi i Bergen

 • Nye forskningsresultater.
 • Hva innebærer det i praksis?
 • Hvordan tilrettelegge best mulig måte for barn og unge med utgangspunkt i denne nye kunnskapen?

26. august – Åpent informasjonsmøte for nye familiehjem (fosterhjem), besøkshjem mv.

v/ daglig leder og en teamleder

 • Informasjon om Havnøy og ansettelsesvilkår.
 • Info om barnevern og barn/unge som vi får henvendelser om.
 • Litt om oppfølging og veiledning rundt barn og unge.

28. august – Personalmøte på Riggerloftet, Tønsberg

v/ daglig leder

 • Generelt om drift
 • Status belegg
 • Økonomi
 • Utviklingsarbeid 

21. september – Dagsseminar på Quality Hotell Oseberg, Tønsberg

« Sårbare barn og unges reaksjons- og væremåte.»
v/Emilie Kinge, spesialpedagog og psykologisk rådgiver.

 • Hvordan kan vi utgjøre en forskjell i barn og unges liv?
 • Samtaler med barn og unge.
 • Empati, anerkjennende kommunikasjon og dialog.
 • Hvordan legge til rette for reell medvirkning?

16.-29. november – Ekskursjon til Tanzania med ungdom og familiehjem

Besøk på TICC (Tanga International Conference Center)
m/ daglig leder og teamledere.

 • Deltakelse og aktivisering i ulike driftsgrupper på senteret.
 • Deltakelse i nærmiljøprosjekt blant ungdom (Out of school youth).
 • Deltakelse i div. aktiviteter på skoler: dokketeater om rusmisbruk).
 • Sosial trening – relasjonsbygging.
 • Div. kulturaktiviteter og språkopplæring
 • Geografi og samfunn, nord-sør.

 9. desember – Julesamling for biologiske foreldre

På hovedkontoret v/ daglig leder og teamlederne.

 • Informasjon fra Havnøy
 • Erfaringer og innspill fra deltakerne
 • Framtidig kontakt