Fagkveld 06.06.16

Fagkveld

Til familiehjem og besøkshjem i Havnøy

FAGKVELD

Tid: mandag 06.06. kl. 17.30 – 20.30
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 18.15 Infopunkter
– Beredskapsplan, pensjon, forsikring mm
• Kl. 18.15 – 18.45 P A U S E
• Kl. 18.45- 19.45 Teamleders time
• Kl. 19.45 – 20.15 Underholdning/sang ved Knut Roppestad
(musiker fra Horten)
• Kl. 20.15 -20.30 Avslutning

VELKOMMEN!

Hilsen Bjørg