Fagkveld 02.05.16

Hvitveis pixabay

Til familiehjem
og besøkshjem

FAGKVELD

Tid: mandag 02.05. kl. 17.30 – 20.30
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 18.15 Div. fagpunkter – litt om:
– Positive erfaringer/eksempler fra familiehjemslivet.
– «Uartige symptomer»/erstatningshandliger.
– Biologiske barn/unge – hvordan ivareta dem?
– Markedsføring; annonsering, stands mm.
• Kl. 18.15 – 18.30 Pause
• Kl. 18.30 – 19.25 Teamleders time
(Denne gang vil vi også ha en gruppe for biologiske ungdommer fra 1 eller 2 familiehjem v/Geir og Nina)
• Kl. 19.30 – 20.15 Gruppearbeid basert på ulike utsagn samlet fra praksis- og forskningsfelt rundt barn/unge.
(Gruppene settes sammen i forhold til alder på barnet).
• Kl. 20.15 – 20.30 Oppsummering i plenum

VELKOMMEN!

Hilsen Bjørg