Ekskursjon til Tanzania 16. – 29.11.13

Marked Tanga by

Marked Tanga by

 

En gruppe på 16 personer fra Havnøy deltok 16.-29.11.13 på en ekskursjon til Tanga i Tanzania. Gruppa besto av 6 ungdommer, 3 familiehjem, 1 styremedlem, 3 ansatte og daglig leder.   

Samarbeid mellom Havnøy og TICC – utveksling og bistand

Havnøy har et samarbeid og er partner i TICC (Tanga International Conference Center) også kalt Meetingpoint Tanga. Dette er et senter med målsetting om å bringe mennesker sammen i et nord-sør perspektiv. De ønsker å kjennetegnes ved å være en møteplass for mangfold, inkludering, utvikling og likeverd.

Stedet har fungert siden 2008. Det har vært stor interesse for å bruke TICC som et prosjekt- og opplæringssted for studenter ved høyskoler og universiteter. Studentene trekkes da inn i drifta samt utfører prosjektarbeid i forhold til lokalbefolkningen. Senteret har nært samarbeid med myndighetene og prosjekt og opplæring knyttes til lokale utviklingsprosjekter.

Programområdene for TICC er listet opp på konferanselokalets vegg. (foto: Hanne Evensen)

Programområdene for TICC

 

Historikk – utvekslingsturer/ekskursjoner

Havnøy var i flere år med i Uvetaprosjektet (2003-2006/07) som var et utvekslingsprogram støttet av Norad mellom Tangaregionen og Vestfold fylke. Det var et samarbeidsprosjekt på alle nivåer fra fylkesmann, ordførere, rådmenn, skoler og ungdomsklubber. Havnøy ga bistand til å etablere et musikkstudio for ungdom som var falt ut av skolen. Faglig koordinator i Uveta Ruth Nesje videreutviklet ideene og etablerte TICC da Uvetaprosjektet opphørte.  

Samarbeid med TICC 

Mange skoler, bedrifter og organisasjoner gir støtte til ulike prosjekter i andre land. Samarbeidet baserer seg da vanligvis på innsamlinger og utvekslingsturer. Havnøy gikk inn i et samarbeid og partner med TICC på bakgrunn av de gode erfaringene vi hadde fra Uvetaprosjektet. Vi ønsket å skape en ny arena for mestring, læring og medvirkning for våre barn og unge samt ansatte.

Aktiviteter og prosjekter på ekskursjon 16.11.-29.11.13

Samtidig med Havnøy på senteret var det sykepleierstudenter, ernæringsstudenter samt jordmødre. Vi hadde noen aktiviteter sammen med disse; blant annet besøk på skole, mor og barna klinikk, swahilikurs og litt om ideologi og metodikk v/leder Ruth Nesje.

På besøker på en mor/barn-klinikk. (foto: Hanne Evensen)

På besøk ved en mor/barn-klinikk.

 

En, flere eller alle deltakerne var med på flg.:

 • Loggføring
 • Byggeprosjekt
 • Kjøkkentjeneste
 • Aktivitetsgruppe
 • Vask og reparasjon i et familiehjem
 • Besøk i 3 familiehjem
 • Besøk i nærlandsby
 • Besøk på 2 mor/barn klinikk
 • Tur til Pangani – tidligere utskipingshavn for slaver
 • Utvikling av teaterstykke om hygiene med Best campers (ungdommer)
 • Teaterforestilling om tannhelse for småbarn
 • Feiring av tannhelseprosjekt for skoleelever (1 år, 55.000 elever og 85 skoler)
 • Div. forelesninger v/TICC
 • Framlegginger av sykepleierstudentene
 • Div. dialogmøter i helgruppe, smågruppe eller kun med den enkelte ungdom
 • Besøk i masailandsby
 • Båttur til sandbanken
 • Safari

 

Volleyballspill på TICC (foto: Hanne Evensen)

Volleyballspill på TICC

 

 Bjørg Holst

(foto: Hanne Evensen)