Fagkveld 07.03.16

Tre i vinterlandskap

Til familiehjem
og besøkshjem

FAGKVELD

Tid: mandag 07.03. kl. 17.30 – 20.30
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 18.15 «Kosthold» v/Nina Fredheim-Korneliussen
• Kl. 18.15 – 18.30 Pause
• Kl. 18.30 – 19.25 Teamleders time
• Kl. 19.30 – 20.15 Gruppearbeid –erstatningshandlinger
• Kl. 20.15 – 20.30 Oppsummering i plenum

VELKOMMEN!

Hilsen Bjørg