Fagkveld 01.02.16

Sosiale medier

Til familiehjem og besøkshjem i Havnøy

FAGKVELD

Tid: mandag 01.02. kl. 17.30 – 20.30
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 18.30 «Sosiale medier og unge»
– Innleder Mathias Øhra.
• Kl. 18.30 – 18.45 Pause
• Kl. 18.45 – 19.45 Teamleders time
• Kl. 19.45 – 20.30 Gruppearbeid sosiale medier
Evt. punkter

VELKOMMEN!

Hilsen Bjørg