Fagkveld 04.04.16

Krokus vår pixabay

Til familiehjem
og besøkshjem

FAGKVELD

Tid: mandag 04.04. kl. 17.30 – 20.30
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
Kl. 17.30 – 18.15 Div. fagpunkter bl.a. litt om ungdom
• Kl. 18.15 – 18.30 Pause
• Kl. 18.30 – 19.25 Teamleders time
• Kl. 19.30 – 20.15 Gruppearbeid om ungdom: «Hjernen er under renovasjon»
• Kl. 20.15 – 20.30 Oppsummering i plenum

VELKOMMEN!

Hilsen Bjørg