Fagkveld 02.11.20

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem 02.11.20

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

FAGKVELD

Tid: mandag 02.11.20 kl. 17.30 – 20.00
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 17.45 Kort info
• Kl. 17.30 – 18.30 Teamleders time
• Kl. 17.45- 18.15 PAUSE
• Kl. 18.15 – 20.00 Tema: Div. gruppearbeid