Fagkveld 05.09.16

Fagkveld 05.09.16

Til familiehjem og besøkshjem i Havnøy

FAGKVELD

Tid: mandag 05.09. kl. 17.30 – 20.30
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
Kl. 17.30 – 18.15 Infopunkter
– Avtaler, pensjon, forsikring mm. – div. rundt arbeidsforhold
• Kl. 18.15 – 18.45 P A U S E
• Kl. 18.45- 19.45 Teamleders time
• Kl. 19.45 – 20.30 Forts. div. infopunkter/drøftinger
– Informasjonshefte for familiehjem

VELKOMMEN!

Hilsen Bjørg