Fagkveld 05.10.20

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem oktober 2020

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

FAGKVELD

Tid: mandag 05.10.20 kl. 17.30 – 20.00
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 17.45 Kort info
• Kl. 17.45- 18.15 PAUSE med bespisning
• Kl. 18.15 – 20.00 Tema: Førstehjelp v/Hein Dag Torgersen, Bedriftshelsen