Fagkveld 11.01.16

Løv med frost

Til familiehjem og besøkshjem i Havnøy

FAGKVELD

Tid:    mandag 11.01.16. kl. 17.30 – 20.30

Sted:  T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:

Kl. 17.30 – 18.15
• Fagtemaer i plenum
• Gruppearbeid om div. situasjoner i hverdagen
• Oppsummering i plenum
Kl. 18.15 – 18.30
• Pause
Kl. 18.30 – 20.30
• Gruppearbeid om div. situasjoner i hverdagen
• Oppsummering i plenum

VELKOMMEN!

Hilsen Bjørg