Fagkveld 11.05.15

Vår blåveis pixabay

Til familiehjem og besøkshjem i Havnøy

KVELDSSAMLING

Tid:    mandag 11.05. kl. 17.30 – 20.30

Sted:  T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:

 • 17.30 – 18.10 Praktisk info
 • 18.15 – 18.30 Pause
 • 18.30 – 19.30 Teamleders time
 • 19.30 – 20.30 Fagtemaer i plenum
  • Kriser
  • Traumer
  • Familiehjemmets egne barn
  • andre temaer

VELKOMMEN!

Hilsen Bjørg