Fagkveld 01.06.15

Sommer sykkel pixabay

Til familiehjem og besøkshjem i Havnøy

FAGKVELD

Tid:      mandag 01.06. kl. 17.30 – 20.30

Sted:    T11 – Træleborg konferansesenter, Træleborgveien 11, Tønsberg

Program:

  • 17.30 – 18.10 Praktisk info
  • 18.15 – 18.30 Pause
  • 18.30 – 19.30 Teamleders time
  • 19.30 – 20.30 Fagtemaer i plenum
    • Aktivisering
    • Endringsmetoder
    • andre temaer

Velkommen

Hilsen Bjørg