Fagkveld 08.04.19

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem april 2019

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

FAGKVELD

Tid: mandag 08.04.19 kl. 17.30 – 20.00
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 17.45 Kort info
• Kl. 17.45- 18.30 Teamleders time
• Kl. 18.30 – 19.00 P A U S E
• Kl. 19.00 – 20.00 Tema: Ulike metoder i arbeidet vårt med utgangspunkt i «De utrolige årene».