Fagkveld 04.03.19

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem mars 2019

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

FAGKVELD

Tid: mandag 24.09.18. kl. 17.30 – 20.00
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 17.45 Kort info
• Kl. 17.45- 18.30 Teamleders time
• Kl. 18.30 – 19.00 P A U S E
• Kl. 19.00 – 20.00 Tema: «Hvordan preger våre ulike normer og verdier vår oppdragelse av barn og unge?»