Fagkveld 05.10.15

Høst nype pixabay

Til familiehjem og besøkshjem i Havnøy

KVELDSSAMLING

Tid:    mandag 05.10. kl. 17.30 – 20.30

Sted:  T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:

 • Kl. 17.30 – 18.15 Rapportering og møtevirksomhet
  – Ukesrapportskjema m/mulige tilpasninger
  – Kartleggingsskjema/hvordan fylle ut
  – Oversikt over interne og eksterne møter
 • Kl. 18.15 – 18.30 Pause
 • Kl. 18.30 – 19.30 Teamleders time
 • Kl. 19.30 – 20.30 Fagtemaer i plenum
  – Film om Selvmord
  – Diskusjon

VELKOMMEN!

Hilsen Bjørg