Dagsseminar 19.08.15

Barn tegning pixabay

Til dagansatte, familiehjem, besøkshjem og støttekontakter i Havnøy

INVITASJON TIL DAGSSEMINAR

Tema: «Det er noe de trenger»
v/psykolog Arne Blindheim fra senter for krisepsykologi

Traumer i barndom gir symptomer og erstatningshandlinger.
Hvordan kan vi som tiltak gi barn og unge god omsorg og utviklingsmuligheter?

Forelesning, samtaler og gruppearbeid med utgangspunkt i teori og praksis.

Sted: Gamlehorten Gjestegård, Øvre vei 5a, 3183 Horten (Karljohansvern)
Tidspunkt: lørdag 19. september, kl. 10.00 – 15.30

Vel møtt!

Hilsen Bjørg