Personalmøte 27.10.14

Til samtlige ansatte, besøkshjem, miljøarbeidere og støttekontakter

Tid:  mandag 13.01.14 kl. 18.00 – 20.30

Sted:  Træleborg Cafè og Konferansesenter, Træleborgv. 11, Tønsberg

Generelt

 • Personal
 • Økonomi

 

Status Enhet APS

 • Belegg
 • De enkelte avdelingene

 

Status Enhet barnevern

 • Belegg
 • Litt diverse om økonomi

 

Informasjon om rustilbudet i distriktet v/Marianne Jønsberg

 • Kort om de ulike tilbudene (både poliklinisk og innleggelse)
 • Belegg/omfang (antall, alder, endringer)
 • Type rus (status og endringer)
 • Statlige føringer
 • Ungdom/unge voksne (barnevern)