Organisasjon og styret


Styret er Stiftelsen Havnøys høyeste organ.
Styret har ansvar for at stiftelsen og dens aktivitet blir forvaltet tilfredsstillende.

Styreleder

Torstein Fosvold
Fagansvarlig i Arbeidssamvirkets Landsforening


Styremedlemmer

Elin Hvalø Mathisen
Lærer på Oserød skole

Øystein Hovde
Avdelingsleder i Havnøy

Hege Backen
Teamleder i Havnøy


Varamedlemmer

Ole Johan Midthun
ASVO, Nøtterøy

Hanne Evensen
Sekretær i Havnøy


Sekretær

Bjørg Holst
Daglig leder i Havnøy