Historikk


Havnøyprosjektet fra 1979 – 1981

Ishavsskuta Havnøy fra 1890 ble i 1979 innkjøpt av noen entusiaster som ønsket å bruke den som et dagtilbud i sitt arbeid med rehabilitering av ungdom. Prosjektets idé var restaurering og drift av skuta. Skuta ble bygd ved Tromsø Skibsværft i 1890 og het da Berntine. Først ble skuta brukt i selfangst i Øst- og Vestisen. Rundt 1920 ble driften lagt om til lastefart/oppkjøpsfart i fiskeriene i Nord Norge. Etter krigen var skuta kystfrakter under navnet Havnøy på Nord-Vestlandet. I 2008 ble hun solgt til Stiftelsen Berntine i Tønsberg da hun ikke lenger var etterspurt i det barnevernfaglige arbeid. Skuta fikk da tilbake sitt opprinnelige navn Berntine.

Stiftelse fra 1981

I november 1981 ble Havnøyprosjektet et heldøgnstilbud og omdannet til stiftelse. Drift og sosialfaglig innhold ble nedfelt i stiftelsens vedtekter. Siden det har kjernevirksomheten vært barnevern i form av familiehjem/fosterhjem for ungdom og etter hvert mindre barn. Videre har vi hele tiden tilbudt arbeidstreningsplasser for NAV. Gjennom årene har vi hatt båtbyggeri, mekanisk avdeling, stall, bilverksted, skuta, skjærgårdtjeneste og IKT-avdeling. Ungdom som hadde tilbud i Havnøy fikk sitt pedagogiske tilbud og opplæring på Skolen i Havnøy.

Status

Havnøy er et ideelt barnevernstiltak som har eksistert i over 40 år. Vi har i denne perioden vært gjennom mange endringer. Kommunene har fått større ansvar for tiltak og økonomi i ny barnevernreform som trådte i kraft 1.1.2022 . Havnøy har omorganisert ressursene for å møte den nye reformen og kan tilby et variert faglig tilbud og tjenester til kommunene.

Vi har spisskompetanse i fosterhjemsarbeid for alle aldersgrupper. Vi har lang erfaring med å gi oppfølging og veiledning på ulike oppvekstarenaer. Vårt faglige team kan også benyttes til individualiserte enkeltoppdrag.